Prejsť na obsah
Koordinacne centrum odborneho vzdelavania – laboratoria na SjF

Koordinacne centrum odborneho vzdelavania – laboratoria na SjF

V kooperácii Ministerstva školstva Francúzskej republiky, Ministerstva školstva Slovenskej republiky, firmy PCA Slovakia, s.r.o. a Strojníckej fakulty STU v Bratislave bolo v roku 2004 na pôde Strojníckej fakulty vybudované vzdelávacie centrum „Inštitút vzdelávania pre PCA“. Účelom tohto centra bolo nielen v etape výstavby závodu a prípravy výroby v PCA Slovakia, s.r.o. umožniť vyškolenie potrebného počtu pracovníkov najmä na pozície v úseku priemyselnej údržby, ale aj výrazne rozšíriť laboratórne vybavenia SjF s cieľom skvalitnenia výučby niektorých odborných predmetov na bakalárskom i inžinierskom stupni štúdia. V neposlednom rade sa takto vytvoril aj priestor pre realizáciu rôznych foriem ďalšieho vzdelávania pracovníkov z rôznych podnikov či rekvalifikačných kurzov. Inštitút sídli v budove na Mýtnej 36 a jeho jadro tvoria 3 účebne: učebňa priemyselnej údržby, učebňa priemyselnej automatizácie a učebňa elektrotechniky.Učebňa priemyselnej údržby

Učebňa priemyselnej údržby nachádzajúca sa v suteréne budovy umožňuje realizovať teoretickú výučbu i praktické tréningy v oblasti preventívnej a korektívnej údržby na dvoch linkách MOM a Ermaflex.


Učebňa priemyselnej automatizácie

 

Učebňa priemyselnej automatizácie na 4. poschodí budovy slúži na teoretickú výučbu a praktické tréningy v oblasti riadenia výrobných zariadení a liniek, programovania riadiacich automatov, senzoriky a pneumatických systémov.

Učebňa elektrotechniky

 

Učebňa elektrotechniky na 4. poschodí svojím vybavením umožňuje štúdium problematiky elektrických pohonov, bezpečnosti elektrických zariadení.