Prejsť na obsah
Koordinacne centrum odborneho vzdelavania – laboratoria na SjF
Spoločnosť PSA v roku 2003 v súvislosti so začiatkami budovania nového výrobného závodu v Trnave, požiadala francúzske štátne školstvo o zriadenie organizácie ďalšieho vzdelávania zamestnancov , ktorá by poskytovala vzdelávanie v rámci zaškoľovania nových zamestnancov, ale aj v rámci celoživotného vzdelávania zamestnancov výroby. Takto vzniká projekt „ Kampus povolani“ v kooperácii Ministerstva školstva Francúzskej republiky, Ministerstva školstva Slovenskej republiky a spoločnosti PSA Peugeot Citröen Slovakia.

Vzniká školiaca organizácia „Inštitút vzdelávania pre PSA“, ktorý má vybudované špecializované laboratória na štyroch vzdelávacích strediskách, Strojníckej fakulte STU v Bratislave , na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bratislave a dvoch stredných školách v Trnave, Stredná priemyselná škola a Stredná priemyselná škola dopravná.

Po ukončení prvej etapy projektu koncom roku 2007 je vyškolených francúzskymi školiteľmi 29 slovenských lektorov v rôznych odborných oblastiach. Začiatkom roku 2008 sa táto organizácia pretransformovala na „Koordinačné centrum odborného vzdelávania“ a prešla pod správu Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Prvoradým cieľom tohto vzdelávacieho centra zostáva naďalej poskytovať vzdelávanie zamestnancov v oblasti výrobných technológií, v oblasti údržby, výroby a priemysle naďalej pre PSA, ale aj pre iné spoločnosti.

Školiace stredisko poskytuje vzdelávanie pre rôzne povolania. Pokryté povolania v priemysle sú: údržbár strojár, údržbár elektrikár, vedúci údržbárskej jednotky, elektrotechnik, technik automatizovaných systémov, technik zvárač, technik strojár, technik kvalitár, bezpečnostný technik, technik metrológ, vedúci výrobnej jednotky.

Absolventi získajú základné, alebo rozšírené vedomosti v danej oblasti pričom základom výučby je rozvíjanie hlavne praktických zručností na reálnych zariadeniach, strojoch a automatizovaných linkách v priemyselnej výrobe. Po školení získajú absolventi osvedčenie o absolvovaní školenia s celoštátnou platnosťou. Vzdelávacie centrum pracuje na princípe individuálneho prístupu, kde sa obsah školenia prispôsobí podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľov a školenie sa „ušije na mieru“.