Prejsť na obsah
Pracoviská

Dôvod zriadenia

  • Plnenie pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti.

Náplň činnosti pracoviska

  • poskytuje vzdelávania v oblastiach súvisiacich s výkonmi merania a skúšania v jeho laboratóriách pre študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, ako aj v rámci ďalšieho vzdelávania SjF STU ako súčasť celoživotného vzdelávania,
  • vykonáva v jednotlivých laboratóriách podľa ich zamerania nestranné meranie a skúšanie parametrov kvality výrobkov so zameraním na automobilový priemysel pre externé firmy,
  • vykonáva analýzy výsledkov meraní a skúšok pre potreby zákazníka (dodávateľa resp. odberateľa skúšaných dielcov), ako aj za účelom vlastného rozvoja metód a postupov meraní a skúšok,
  • rozvíja výskum a vývoj v oblasti procesov merania a skúšania.

Vybavenie pracoviska

Súradnicový merací stroj DEA Global Performance 12.22.10

Základná charakteristika:

Merací rozsah (mm):   X=1200, Y=2200, Z=1000
Maximálna hmotnosť súčiastky: 2250kg
Maximálna chyba merania v priestore:  MPEE= ( 2,5+L/33) μm
Rozlišovacia schopnosť: 0,039 μm
Riadená motorická  indexovaná hlavica TesaStar-M
Skenovacia sonda Renishaw SP25M
Použitý software PC-DMIS CAD++

Súradnicový merací stroj Wenzel LH87CNC Premiuim

Základná charakteristika:

Merací rozsah  (mm): X=800, Y=1500, Z=700
Maximálna hmotnosť súčiastky: 1000kg
Maximálna. chyba merania v priestore: MPEE= ( 1,5+L/450) μm
Rozlišovacia schopnosť: 0,1 μm
Riadená motorická indexovaná  hlavica Renishaw PH10M
Skenovacia sonda Renishaw SP25M
Použitý software METROSOFT CM

Obidva stroje (DEA, Wenzel) umožňujú  meranie komplexnej geometrie súčiastok.

Profilomer Homel tester  Form 1004/ 350

Základná charakteristika:

 

Merací rozsah zvislej osi: 350 mm
Prestavenie vodorovnej osi:  170 mm
Maximálny merací priemer:  300mm
Priemer rotačného stola 150 mm  
Maximálna hmotnosť súčiastky 25 kg.

Umožňuje súčasne meranie drsnosti povrchu, profilu a topografie súčiastok.

 

Kontakt:
Strojnícka fakulta – Centrum technologického transferu kvality
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava 1
Mobil: 0904 949 653
web: http://www.cttk.sjf.stuba.sk

Ing. Martin Ščasný

E-mail: xscasny@stuba.sk