Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie konštruovania a mobilných pracovných strojov

Vedúci oddelania konštruovania a mobilných pracovných strojov:
 prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.