Prejsť na obsah
Oddelenie telesnej výchovy a športu

Športová edukológia (prednáška)

Bio-psycho-sociálne základy športu, diagnostika.

Zdravotná telesná výchova

Cvičenia na odstraňovanie a  zlepšovanie stupňa zdravotného oslabenia.

Miesto: Plaváreň, telocvična SjF