Prejsť na obsah
Oddelenie telesnej výchovy a športu

Lyžovanie

Lyžovanie je zimný šport, ktorý spočíva v pohybe človeka vlastnou silou po snehu na lyžiach, čo je pár dlhých úzkych dosiek, pôvodne drevených, dnes z kompozitných materiálov, pripojených k chodidlám pomocou lyžiarskeho viazania. Ako alternatíva k lyžiam sa používa aj snoubord čo je jedna širšia doska, ku ktorej sú pripevnené obe chodidlá. Lyžovanie pôvodne slúžilo na dopravu, v priebehu 20. storočia sa postupne stalo hlavne športovou a rekreačnou aktivitou. Lyžovanie je mnohými odvetviami zastúpené na zimných olympijských hrách.

Cieľom je získať základné pohybové zručnosti a návyky v lyžiarskej technike: - zvládnutie zjazdov (priamo, šikmo, cez terénne nerovnosti), oblúkov v obojstrannom prívrate (pluh) , zdokonalenie prívratnej techniky, prechod k znožnej technike vedenia lyží v oblúku, zdokonalenie oblúkov znožnej techniky (krátky, stredný, dlhý a brzdivý oblúk). Podľa snehových podmienok jazda v hlbokom snehu. Výučba lyžovania sa realizuje formou zimných telovýchovných sústredení. Na ZTS sa môžu prihlásiť študenti SjF. Obyčajne sa ZTS uskutočňujú vo 2 týždňových sústredeniach.