Prejsť na obsah
Oddelenie telesnej výchovy a športu
Vysokoškolská liga

BASKETBAL

Je kolektívny, halový a loptový šport, v ktorom sa dva tímy súperiace s piatimi hráčmi na ihrisku snažia vhodiť loptu do súperovho koša a zabrániť súperovi, aby dosiahol kôš, pričom musia dodržiavať určité pravidlá basketbalu. To družstvo, ktoré dosiahne vyšší počet bodov na konci hracieho času, sa stáva víťazom stretnutia. Slovo basketbal sa skladá z dvoch anglických slovíčok: basket (kôš) a ball (lopta). Kôš sa dosiahne, keď živá lopta padne do koša zhora a zostane v ňom, alebo ním prepadne. Lopta je v koši, ak je akákoľvek jej časť v priestore obruče a pod úrovňou

Kôš sa započítava družstvu útočiacemu na kôš, do ktorého lopta padla nasledovne:

  • Kôš z trestného hodu sa počíta za jeden (1) bod.
  • Kôš z dvojbodového územia sa počíta za dva (2) body.
  • Kôš z trojbodového územia sa počíta za tri (3) body.

Cieľom výučby v povinnej i výberovej telesnej výchovy so zameraním na basketbal je, získať základné pohybové zručnosti, zdokonaliť pohybové návyky a zvýšiť telesnú zdatnosť formou herných činností predovšetkým v prípravných cvičeniach a hrách . HČ jednotlivca (prihrávanie lopty, preberanie lopty, streľba, uvoľňovanie sa hráča bez lopty a s loptou), herné kombinácie (prihraj a bež), herné systémy (rýchly protiútok). Vo vyučovacom procese sa preferuje najpríťažlivejšia forma cvičenia a to je samotná hra.

Miesto: Telocvičňa SjF STU