Prejsť na obsah
Oddelenie telesnej výchovy a športu

BADMINTON

Cieľom hry je prehodiť košík ponad sieť do poľa tak, aby ho súper nezasiahol. Zápas sa hrá na dva víťazné sety. Vo všetkých disciplínach (dvojhra mužov a žien, štvorhra mužov a žien, zmiešaná štvorhra) sa hrajú sety do 21 bodov. Hrá sa bez strát, čo znamená, že hráč, ktorý vyhral výmenu, získava vždy bod.  Za stavu 20-20 sa pokračuje v hre, pokiaľ jeden z hráčov nezíska 2 body po sebe. Pokiaľ však skóre dosiahne stav 29-29, víťazí hráč, ktorý dosiahne 30. bod. Ihrisko pre badminton (kurt) tvorí obdĺžnik o rozmeroch 13,40 x 5,18 m pre dvojhru a 13,40 x 6,10 m pre štvorhru, rozdelený v prostriedku sieťou o výške 155 cm. Vo vnútri oboch strán ihriska sú polia pre podanie, vyznačené vpredu čiarou vzdialenou 1,98 m od siete a rozdelené stredovou čiarou na pravé a ľavé pole.

Obsahom výučby je nácvik a zdokonaľovanie techniky,  herných činností jednotlivca, herných systémov, herných kombinácii, , rozvoj pohybových a koordinačných schopností. Súčasťou každej hodiny je hra a oboznámenie sa s pravidlami.

 

Učiteľ: Mgr. Alena Cepková, PhD., Mgr. Ján Žiška, PhD.

Miesto: Telocvična SjF STU