Prejsť na obsah
Oddelenie telesnej výchovy a športu

 

 

LOGO-OTVŠ

 

Adresa: Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1
Tel:+421 908 769 899
e-mail: alena.cepkova(at)stuba.sk
Vedúca katedry: Mgr.Alena Cepková,PhD.

 ROZVRH

Rozvrh zs 2015/16

ŠA Zamestnanci zima2015

Plán športových podujatí ZS15/16 

Vstupi do posilnivne

 AKTUÁLNE AKCIE

 

Rada športu STU a Centrum jazykov a športu SjF STU  pripravuje medzinárodnú
vedeckú konferenciu o športe "Od výskumu k praxi v športe".

v dňoch 26.-27.11. 2015, Bratislava - 19.ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie

Informácie na: http://tconf.simen.homeunix.org/

Cieľom konferencie je vytvoriť prostredie pre prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej, edukačnej a trénerskej činnosti členov katedier, ústavov telesnej a športovej výchovy na univerzitách a športových inštitúciach doma a v zahraničí.