Prejsť na obsah
Oddelenie chladiacej a klimatizačnej techniky

 

 

ŠTÚDIUM

 

Pedagogický zbor Katedry tepelnej techniky zabezpečuje v rámci Strojníckej fakulty STU pre všetkých poslucháčov  2. ročníka bakalárskeho štúdia predmety Termodynamika, Thermodynamics (anglický krúžok), Prenos tepla a Heat transfer (anglický krúžok).

Ďalej v rámci inžinierskeho štúdia Katedra tepelnej techniky zabezpečuje výučbu v študijnom programe Nízkopotenciálna energetika a čiastočne v rámci študijného programu Aplikovaná mechanika. Taktiež zabezpečuje výučbu niektorých predmetov z ďalších odborov a zameraní a to aj pre študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Katedra tepelnej techniky sa podieľa aj na zabezpečovaní doktorandského PGŠ vo vedných odboroch Aplikovaná mechanika  a Energetické stroje a zariadenia.