Prejsť na obsah
Oddelenie chladiacej a klimatizačnej techniky

Adresa: Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1
           
Priama linka: 02/ 5296 1725

fax: 02/ 5296 1725

e-mail:
vaclav.havelsky@stuba.sk


Garant študijného

programu: prof. Ing. Václav Havelský, PhD.

 

stránka katedry

      

         ŠTUDENTI BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA

                     II. a III. ročníka !!!

Oddelenie chladiacej a klimatizačnej techniky Ústavu tepelnej energetiky SjF STU v Bratislave Vám ponúka akreditovaný študijný program inžinierskeho štúdia

 

NÍZKOPOTENCIÁLNA ENERGETIKA

  (na Oddelení chladiacej a klimatizačnej techniky)

 

Tento študijný program Vám umožní ako jediný  v SR získať komplexné teoretické aj praktické vedomosti v oblasti vývoja, navrhovania, projektovania, výroby a prevádzkovania chladiacej, klimatizačnej, vetracej a vykurovacej techniky vrátane systémov tepelných čerpadiel a kogeneračných a polygeneračných systémov výroby tepla, chladu a elektrickej energie s výbornými možnosťami uplatnenia vo vývojových, projekčných, výrobných aj obchodno- servisných firmách v SR aj v EÚ.

Na štúdium inžinierskeho štúdia v študijnom programe NÍZKOPOTENCIÁLNA ENERGETIKA sa môžete prihlásiť z ktoréhokoľvek odboru bakalárskeho štúdia, z univerzít technických smerov na Slovensku. 

 

 ZADANIA BAKALÁRSKYCH PRÁC na šk. r. 2008/2009  

 

Tešíme sa na Vás v šk. roku 2008/2009, Kolektív pracovníkov ÚTE

Ďalšie informácie získate kedykoľvek na oddelení CHKT,  2. poschodie, č. dv. 237/3 u garanta studijného programu prof. Ing. V. Havelského, PhD. (tel.+421 2 52961725)

Adresa: Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Katedra tepelnej techniky, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1

                

                                        
                                                          Stránky vytvoril : Ing. Lucia Záležáková