Prejsť na obsah
Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky

 


 

Adresa: Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1
                pracovisko Mýtna 36

Priama linka: 02/ 5249 7193, 02/ 5729 4341

fax: 02/ 5249 5315

e-mail: gabriel.hulko@stuba.sk

Vedúci katedry: prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.Oznamy

Dňa 1.2.2006 sa katedra elektrotechniky začlenila do
katedry automatizácie a merania, nový názov katedry je

Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky

Projekty:

 • Doktorandi pre automobilový priemysel SR
 • Program ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyselnej
 • automatizácie a informačných technológií 
 • Výchova doktorandov a odborných pracovníkov pre výskum, vývoj,
 • inovácie a aplikácie v oblasti merania a meracej techniky

  Školiace pracovisko Siemens
   
  Centrum neštandartných meraní
   
  Ponuky zamestania pre absolventov katedry


  Informácie pre študentov

  Prečo je výhodné študovať na našej katedre? 

  Témy bakalárskych prác pre študentov 3. ročníka v ak. roku 2007 - 2008:

 • študijný program mechatronika 
 • študijný program dopravná technika 

 • Informačný materiál pre bakalárov - výber riešených bakalárskych prác

  Tematické oblasti  pre riešenie prác bakalárov 
  v Laboratóriu informačných a riadiacich systémov

  Pokyny na vypracovanie diplomových prác