Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania

Študijný program: Automobily a mobilné pracovné stroje

Na doleuvedené témy bakalárskej práce je možné sa prihlásiť na sekretariáte Oddelenia konštruovania a mobilných pracovných strojov ÚDTK u pani Bródyovej, 3. poschodie č. dverí 329/1, od pondelka 6. 5. 2019 v čase od 10:00. Zápis témy prebieha každý pracovný deň v čase od 10:00 do 12:00.

Zameranie - MOTOROVÉ VOZIDLÁ

Por. číslo

Názov bakalárskej práce

Meno vedúceho BP Ústav/Oddelenie Povinne voliteľný predmet Študent
1/16 Elektrické systémy automobilov doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
2/16 Aktívna a pasívna bezpečnosť doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá

3/16 Návrh brzdového systému osobného automobilu doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
4/16 Aerodynamika vozidla doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
5/16 Odpruženie automobilu doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
6/16 Vlastnosti automobilovej pneumatiky Ing. Ján Danko, PhD. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
7/16 Elektrická pohonná sústava automobilu Urban Concept Ing. Ján Danko, PhD. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
8/16 Športový automobil E-up Boost – VW Bratislava Ing. Ján Danko, PhD. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
9/16 Silentblok pre elektrickú hnaciu sústavu Ing. Ján Danko, PhD. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
10/16 Pruženie pre elektrický automobil Ing. Ján Danko, PhD. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
11/16 Virtuálny model elektrického športového vozidla Ing. Jozef Bucha, PhD. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
12/16 Návrh pohonu elektrického športového vozidla Ing. Jozef Bucha, PhD. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
13/16 Návrh zadnej nápravy elektrického športového vozidla Ing. Jozef Bucha, PhD. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
14/16 Meranie jazdnej dynamiky motorového vozidla Ing. Tomáš Milesich, PhD. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
15/16 Návrh prevodu pre elektrické vozidlo Ing. Tomáš Milesich, PhD. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
16/16 Meranie jazdnej dynamiky motorového vozidla Ing. Tomáš Milesich, PhD. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá

Zameranie - SPAĽOVACIE MOTORY

Por. číslo

Názov bakalárskej práce

Meno vedúceho BP Ústav/Oddelenie Povinne voliteľný predmet Študent
1/15 Dvojpalivová prevádzka spaľovacieho motora prof. Ing. Marián Polóni, CSc. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
2/15 Preplňovaný spaľovací motor s pohonom na syntézne plyny prof. Ing. Marián Polóni, CSc. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
3/15

Analýza tlakov preplňovaného spaľovacieho motora s prevádzkou na zemný plyn

Ing. Andrej Chríbik, PhD. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
4/15 Analýza otáčok turbodúchadla Ing. Andrej Chríbik, PhD. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
5/15 Regulácia obtoku výfukových plynov cez turbínu TD Ing. Andrej Chríbik, PhD. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
6/15

Parametre preplňovaného spaľovacieho motora na zemný plyn

Ing. Andrej Chríbik, PhD. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
7/15

Analýza programovatelných riadiacich jednotiek

Ing. Andrej Chríbik, PhD. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
8/15 Úprava mazania spaľovacieho motora na systém so suchou kľukovou skriňou Ing. Peter Petrák, CSc. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
9/15 Spaľovací motor pre stacionárny záložný zdroj elektrickej energie Ing. Peter Petrák, CSc. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
10/15 Spaľovací motor pre osobné vozidlo s hybridným pohonom Ing. Peter Petrák, CSc. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
11/15 Znižovanie škodlivých emisií a hluku vo výfukovom systéme spaľovacích motorov Ing. Peter Petrák, CSc. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
12/15 Regulácia chladenia vozidlového spaľovacieho motora Ing. Peter Petrák, CSc. ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
13/15 Meranie základných charakteristík motora AUA 1.4 16V Ing. Matej Minárik ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
14/15 Program na meranie prietokových súčiniteľov Ing. Matej Minárik ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá
15/15 Zapaľovacia sústava spaľovacieho motora Ing. Matej Minárik ÚDTK /OALSM Cestné motorové vozidlá

Zameranie - MOBILNÉ PRACOVNÉ STROJE

Por. číslo

Názov bakalárskej práce

Meno vedúceho BP Ústav/Oddelenie Povinne voliteľný predmet Študent
1/32 Analýza známych systémov odpružených podvozkov pre mobilné pracovné stroje a koncepčný návrh odpruženého pásového podvozku pre dumper s celkovou hmotnosťou12 t doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
2/32 Využitie digitalizácie plôch pri konštrukčnom návrhu mobilných strojov Ing. Pavol Slovák, PhD. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
3/32 Analýza možností použitia transmisie vhodného traktora s rýchlosťou min. 60 km/hod. na pohon samohybného kolesového podvozku 4 x 4 doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
4/32 Analýza koncepcie pásového traktora pre prácu vo vinohradoch s výkonom do 50 kW/2800min-1  s prevádzkovou hmotnosťou do 3200 kg doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
5/32 Analýza koncepcie kompaktora pre zhutňovanie tuhého komunálneho odpadu s výkonom motora 160 kW a prevádzkovou hmotnosťou do 20 t doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
6/32 Návrh elektrického pohonu pásového podvozku s gumovými pásmi s inštalovaným výkonom 40 kW doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
7/32 Vývozný vozík s manipulačnou rukou za štvorkolku, terénny automobil – manipilačná ruka prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
8/32 Vývozný vozík s manipulačnou rukou za štvorkolku, terénny automobil – nosná konštrukcia prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
9/32 Návrh dvojčeľusťovej lopaty pre teleskopické rýpadlo UDS 132 doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
10/32 Návrh zhutňovacej dosky ako prídavné zariadenie pre teleskopické rýpadlo UDS 132 doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
11/32 Analýza bezpečnostných požiadaviek na nakladač Locust 904 Ing. Carmen Schmidtová ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
12/32 Vytvorenie parametrického 3D modelu kužeľového súkolesia Klingelnberg cyklopaloid z dôvodu netradičného spôsobu výroby Ing. Pavol Slovák, PhD. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
13/32 Štúdia konštrukcií otočných nakladačov Ing. Carmen Schmidtová ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
14/32 Konštrukčný návrh interiérových dielov z recyklovaných materiálov pre výrobu 3D tlačou Ing. Štefan Dunaj ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
15/32 Návrh zariadenia na kontrolu výrobnej nepresnosti dielu klimatizačnej jednotky Ing. Pavol Slovák, PhD. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
16/32 Vytvorenie metodiky určovania výhľadových zón kábíny stavebného stroja Ing. Pavol Slovák, PhD. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
17/32 Konštrukčný návrh nastaviteľného prípravku na navíjanie cievok transformátora Ing. Pavol Slovák, PhD. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
18/32 Návrh jednozubového rozrývača pre pásový ťahač s výkonom 45 kW doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
19/32 Návrh koncepciu mechanizovanej dozérovej radlice radlice  s využitím kritérií podobnosti doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
20/32 Návrh zhutňovacej dosky ako prídavné zariadenie pre teleskopické rýpadlo UDS 132 doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
21/32 Návrh zemného vrtáka ako prídavné zariadenie pre teleskopické rýpadlo UDS 132 doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
22/32 Návrh hydraulického baranidla ako prídavné zariadenie pre teleskopické rýpadlo UDS 132 doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
23/32 Návrh koncepcie hybridného pohonu pre UDS 132 doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
24/32 Koncepčný návrh zariadenia na presádzanie stromčekov priemeru do 15cm ako prídavného zariadenia k malotraktoru s výkonom do 25kW prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
25/32 Koncepčný návrh vysádzača zemiakov ako prídavného zariadenia k malotraktoru s výkonom do 20kW prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
26/32 Štúdia konštrukcií vysokozdvižných vozíkov z pohľadu bezpečnosti Ing. Carmen Schmidtová ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
27/32 Návrh prístupovej sústavy rýpadla UDS 132 Ing. Štefan Dunaj ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
28/32 Využitie inovatívnych a generatívnych metód pri vývoji nových koncepcií mobilných strojov Ing. Jana Gulanová, PhD. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
29/32 Koncepčný návrh čistiaceho zariadenia zvislých dopravných značení Ing. Pavol Slovák, PhD. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
30/32 Metodika nahradenia nerozvinuteľných plôch rozvinuteľnými plochami v podmienkach kusovej výroby Ing. Pavol Slovák, PhD. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
31/32 Koncepčný návrh a analýza kinematiky 5-osového manipulačného ramena Ing. Jana Gulanová, PhD. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje
32/32 Možnosti zvýšenia únosnosti a životnosti ozubených prevodov prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc. ÚDTK/OKMPS Mobilné pracovné stroje