Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
prof. Ing. Miroslav BOŠANSKÝ, PhD.
Pracovné zaradenie:
profesor CSc.
Adresa:
UDTK SjF STU v Bratislave
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

tel.:+421 2 57 296 426
E-mail: miroslav.bosansky@stuba.sk 
Narodený:


Zameranie vo vedecko - výskumnej činnosti:

Tribologické aspekty prevádzky ozubených prevodov, aplikácia povlakov na kontaktné plochy zubov

Členstvo v odborných organizáciách, spoločnostiach a komisiách:

Člen redakčnej rady časopisu Acta technologica agriculturale

Člen programového výboru konferencie Problemy kačestva i dolgovečnosti zubčatych peredač, reduktorov, ich detalej i uzlov, Techničeskij universitet CHPI Ukraine, Charkiv

Člen redakčnej rady časopisu Vysnik nacionaľnovo techničeskovo universiteta CHPI Charkiv

Technická komisia ÚNMS č. TK 72 – Spojovacie prvky

Prednášané predmety:

Konštruovanie I

Konštruovanie II

Tribológia

Poľnohospodárske stroje

FA: Konštruológia, Konštrukčné prvky a uzly