Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania

Adresa:
Námestie slobody 17
812 31 Bratislava 1

Vedúci ústavu: prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.

E-mail: ladislav.gulan@stuba.sk 

Ústav pozostáva z dvoch oddelení:
Oddelenie konštruovania a mobilných pracovných strojov
Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov

Zamestnanci a doktorandi Ústavu dopravnej techniky a konštruovania (2016)