Prejsť na obsah
Uchádzači

Uplatnenie absolventov

Absolvent 2. stupňa štúdia (Ing.) nadobudne kompetenciu pre systémový prístup k riešeniu problémov v oblasti technológii potrebných pri výrobe a konštrukcii energetických strojov a zariadení, využívajúc pri tom moderné výpočtové metódy. Uplatní sa nielen vo všetkých druhoch strojárskych podnikov s výrobou energetických strojov a zariadení, ale aj v každej sfére národného hospodárstva a malých a stredných firmách, kde sa energetické zariadenia konštruujú, skúšajú alebo prevádzkujú.

Absolvent nadobudne vysokoškolskú kvalifikáciu z procesov získavania, úpravy, premeny, transportu, akumulácie, distribúcie a spotreby rôznych foriem energie na základe použitia a využitia fosílnych palív a regenerovateľných druhov energií. Získa tiež súvisiace vedomosti z hľadiska ekonomických a ekologických aspektov odboru.

Štúdiom nadobudne kvalifikáciu pre výskum, vývoj, konštruovanie, projektovanie, výrobu a prevádzku širokého spektra energetiky (tepelná energetika, hydroenergetika, hydrostatické a pneumatické mechanizmy, čerpacia technika, jadrová energetika, hutnícka energetika, vzduchotechnika, technika stlačeného vzduchu, vykurovacie systémy, plynárenské systémy, spaľovacie turbíny, kogeneračné zariadenia, spaľovacie motory, parné turbíny, kotolne, výhrevne, teplárne, elektrárne, netradičné zdroje energie, tepelné čerpadlá, chladiarenská technika, ekonomika energetiky, projektovanie, riadenie).

 učebné plány: I-ESZ energetické stroje a zariadenia

.