Prejsť na obsah
aplikovaná mechanika a mechatronika

Uplatnenie absolventov

Aplikovaná mechanika - profil absolventa vytvárajú teoretické znalosti z mechaniky tuhého telesa, mechaniky kontinua, termomechaniky a hydrauliky. Zameranie absolventa je volené tak aby mal vhodnú adaptabilitu pre najrôznejšie problémy teoretického a aplikačného charakteru v strojárstve. Absolvent ovláda analýzu dynamiky štruktúr, syntézu a navrhovanie mechanizmov a robotov, metodiku optimálneho dimenzovania strojných súčastí, výpočet životnosti a spoľahlivosti strojov, teóriu tepelných výpočtov a základy mechatroniky. Pozná metódy a prostriedky inžinierskeho experimentu a výskumu v odbore aplikovanej mechaniky.

učebné plány: I-AMAM aplikovaná mechanika a mechatronika