Prejsť na obsah
Fakulta

Prikaz dekana číslo 1/2014 - ustanovenie komisie a určenie podrobností na vykonanie dychovej skúšky

Smernica č.3 - Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium na SjF STU na akademický rok 2015 - 2016