Prejsť na obsah
Fakulta

 • Smernica č. 1 - o zásadách priznávania prospechového štipendia 

 • Smernica č. 2 - o stravovaní pomocou stravných lístkov

 • Smernica č. 3 - pokyny na vyhotovenie a úpravu záverečných prác na prvom a druhom stupni štúdia

 • Súvisiace dokumenty k smernici č.3

 • Smernica č. 4 - krátkodobý prenájom priestorov na Strojníckej fakulte STU v Bratislave

 • Smernica č. 5 - Hodnotenie aktivít študentov dennej formy doktorandského štúdia

 • Smernica č. 6 - Úprava prevádzky služobných motorových vozidiel

 • Smernica č. 7 - Podávanie žiadostí o grantovú podporu a čerpanie finančných prostriedkov zo schválených projektov

 • Smernica č. 8 - Podpisový poriadok základných pracovísk, celofakultných pracovísk, účelových zariadení a dekanátu SjF

  Dodatok k smernici č.8/2007 - Podpisový poriadok základných pracovísk, celofakultných pracovísk, účelových zariadení a dekanátu  

 • Smernica č. 9 - Zásady priznávania prospechového štipendia •