Prejsť na obsah
Fakulta

  • Smernica č. 1 -  pre materiálno-technické a prevádzkové zabezpečenie činnosti zamestnancov, študentov, doktorandov a externých pracovníkov, ktorí vstúpili na akademickú pôdu SjF STU v čase pracovnom a mimopracovnom

  • Smernica č. 2 - zodpovednosť zamestnanca SjF STU za stratu zverených predmetov v zmysle § 185 Zákonníka práce

  • Smernica č. 3 - kontrola výsledkov štúdia doktorandov 1. ročníka dennej a externej formy v akademickom roku 2005-2006 a zápis doktorandov do 2. ročníka štúdia

  • Smernica č. 4 - o cestovných náhradách pri tuzemských pracovných cestách a pri zahraničných pracovných cestách