Prejsť na obsah
Fakulta

vymenovacie konanie

plnenie kritérií

prezenčná listina VR dňa 25.10.2016

rozhodnutie vedeckej rady zo dňa 25.10.2016

Posudky:

prof. Ing. Tomáš Jirout, PhD.

prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD.

prof. Ing. František Štěpánek, PhD.

Oznam:

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci vymenovacieho konania doc. Ing. Tomáša Svěráka, PhD., pracovníka Fakulty chemickej VUT Brno, sa dňa 7. februára 2017 o 11:45 hod. v miestnosti 023 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, uskutoční inauguračná prednáška pod názvom: „Procesy ultrajemného mletia ako alternatívna cesta získavania nanočastíc.“

Rozhodnutie VR SjF STU dňa 7.2.2017

Prezenčná listina VR SjF STU zo dňa 7.2.2017

Rozhodnutie VR STU dňa 15.3.2017

Prezenčná listina VR STU zo dňa 15.3.2017