Prejsť na obsah
Fakulta

Vymenovacie konanie

Plnenie kritérií

Publikačná činnosť

Pedagogická činnosť

Vedecko-výskumný profil

Ostatné kritériá

Zloženie vedeckej rady

Rozhodnutie VR - začatie vymenovacieho konania

Prezenčná listina VR z 28.5.2013

Oponentské posudky:

prof. Ing. Milan Marônek, PhD.

prof. Ing. Augustín Sládek, PhD.

prof. Ing. Rudolf Tolnai, CSc.

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci inauguračného konania v odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály   doc. Ing. Pavla Sejča, CSc., pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave, sa dňa 1. októbra 2013 o 10:30 hod. na Slovenskom metrologickom ústave, Karloveská 63, 842 55 Bratislava v miestnosti č. 2 (1. poschodie) uskutoční inauguračná prednáška pod názvom: Technologické aspekty MAG zvárania pozinkovaných oceľových plechov

 

Prezenčná listina vedeckej rady zo dňa 1.10.2013

Uznesenie vedeckej rady zo dňa 1.10.2013

Prezenčná listina VR STU dňa 11.12.2013

Záverečný protokol VR STU zo dňa 11.12.2013

Vymenovacie konanie bolo ukončené vymenovaním za profesora dňa 26.5.2014