Prejsť na obsah
Fakulta

vymenovacie konanie

plnenie kritérií

OZNAM     

         Predseda vedeckej rady Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci vymenovacieho konania

doc. Ing. Františka Urbana, CSc., pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave, sa dňa 22. júna 2015 o 9:30 hod. v miestnosti 023 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, uskutoční inauguračná prednáška pod názvom:

„Optimalizácia prevádzky zdrojov tepla v sústavách centralizovaného zásobovania teplom.“

Posudky:

prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc.

prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

uznesenie VR zo dňa 22.6.2015

prezenčná listina VR zo dňa 22.6.2015

záverečný protokol VR STU zo dňa 9.12.2015

prezenčná listina VR STU dňa 9.12.2015