Prejsť na obsah
Fakulta

začiatok vymenovacieho konania dňa: 10.6.2015

plnenie kritérií

pedagogická činnosť

publikačná činnosť

zloženie vedeckej rady

uznesenie VR zo dňa 22.6.2015

oznam o habilitačnom konaní 

oponentské posudky:

prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.

prof. Ing. Miloslav Suchánek, CSc.

doc. Ing. Stanislav Ďuriš, CSc.

výpis z uznesenia vedeckej rady zo dňa 29.9.2015

prezenčná listina z VR dňa 29.9.2015

dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:  udelením titulu docent rektorom STU s účinnosťou  od 9.12.2015