Prejsť na obsah
Fakulta

Habilitačné konanie

Pedagogická činnosť

Publikačná činnosť

Kritériá fakulty

Citácie

zloženie vedeckej rady

prezenčná listina VR zo dňa 1.10.2013

uznesenie vedeckej rady (zahájenie habilitačného konania, zloženie komisie, téma habilitačnej prednášky)

oponentské posudky:

prof. Ing. František Rieger, DrSc.

doc. Ing. Tomáš Svěrák, PhD.

doc. Ing. Jozef Černecký, PhD.

Oznámenie o obhajobe habilitačnej práce a habilitačnej prednáške:

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania Ing. Štefana Guželu, PhD., pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave v Bratislave sa dňa 3. decembra 2013 o 8:00 hod. v zasadacej miestnosti č. 004 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17 uskutoční obhajoba habilitačnej práce „Energetická stránka miešania partikulárnych látok ” a o 11:30 hod. habilitačná  prednáška: Určenie sily potrebnej k pohybu plochej lopatky vrstvou partikulárnej látky“ v miestnosti 023.

prezenčná listina VR zo dňa 3.12.2013

rozhodnutie vedeckej rady zo dňa 3.12.2013

Habilitačné konanie bolo ukončené udelením titulu docent rektorom STU s účinnosťou  od 11.12. 2013