Prejsť na obsah
Fakulta

Habilitačné konanie

Plnenie kritérií

Publikačná činnosť

Pedagogická činnosť

Citácie

Zloženie vedeckej rady SjF

Rozhodnutie vedeckej rady zo dňa 25.11.2014

Oznámenie obhajoby habilitačnej práce a termínu habilitačnej prednášky:

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania Ing. Gergelyho Takácsa, PhD., pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave, sa dňa 17.3.2015 o 8:00 hod. v miestnosti č. 442 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, nám. Slobody 17, uskutoční obhajoba habilitačnej práce pod názvom: „Active vibration control and observers for thin cantilever beams“ v študijnom odbore 5.2.16 mechatronika a o 11:30 hod. sa v miestnosti 023 uskutoční habilitačná prednáška pod názvom: „Výpočtovo efektívne prediktívne riadenie vibrácií s garanciou stability a zlučiteľnosti procesných obmedzení“.

prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.                               

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.                    

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.        

výpis z uznesenia vedeckej rady dňa 27.3.2015

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania: udelenie titulu docent rektorom STU s účinnosťou  od 1.4. 2015