Prejsť na obsah
Fakulta

OZNAM

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania

Ing. Ladislava Écsiho, PhD.,

pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave, sa dňa 12.3.2013 o 8,00 hod. v miestnosti 004 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, uskutoční obhajoba habilitačnej práce: „Návrh matematického modelu na opis správania sa húževnatých materiálov v extrémnych podmienkach

a o 11:30 hod. v miestnosti 023. habilitačná  prednáška: “ Numerické modelovanie správania sa húževnatých materiálov v extrémnych podmienkach“