Prejsť na obsah
Fakulta

habilitačné konanie

plnenie kritérií

publikačná činnosť

pedagogická činnosť, vedecký profil

zloženie vedeckej rady

prezenčná listina VR zo dňa 22.4.2014

Výpis z uznesenia vedeckej rady SjF zo dňa 22.4.2014

Oponentské posudky:

prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.

prof. Ing. Peter Demeč, PhD.

prof. Dr. Ing. Andrej Czán, PhD.

Oznam:

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania Ing. Zdenka Krajného, PhD., pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave, sa dňa 30. septembra 2014 o 8:00 hod. v miestnosti 004 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, uskutoční obhajoba habilitačnej práce „Konštrukcia zariadení na obrábanie vodným lúčom - WJM” a o 10:30 hod. habilitačná  prednáška: “Obrábanie materiálov vysokotlakovým vodným lúčom“ v miestnosti 023.

Rozhodnutie vedeckej rady zo dňa 30.9.2014

Konanie ukončené vymenovaním za docenta s účinnosťou od 10.12.2014