Prejsť na obsah
Fakulta

údaje o inaugurácii

plnenie kritérií

pedagogická činnosť

publikačná činnosť

prezenčná listina VR dňa 25.10.2016

rozhodnutie vedeckej rady zo dňa 25.10.2016

projektová činnosť

posudky oponentov:

prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.

prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.

prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.

Oznam:

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci vymenovacieho konania doc. Ing. Vladimíra Kutiša, PhD., pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, sa dňa 7. februára 2017 o 11:00 hod. v miestnosti 023 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, uskutoční inauguračná prednáška pod názvom: „Modelovanie multifyzikálnych úloh.“

Rozhodnutie VR SJF STU dňa 7.2.2017

Prezenčná listina VR SjF STU zo dňa 7.2.2017

Rozhodnutie VR STU dňa 15.3.2017

Prezenčná listina VR STU zo dňa 15.3.2017