Prejsť na obsah
Fakulta

vymenovacie konanie

plnenie kritérií

citácie

publikáčná činnosť - články

publikačná činnosť - patenty

publikácie - expertízna činnosť

publikačná činnosť - učebnice

publikačná činnosť - výskumné správy

zloženie vedeckej rady

prezenčná listina VR zo dňa 3.12.2013

uznesenie vedeckej rady 3.12.2013

oponentské posudky:

prof. Ing. Jozef Zajac, DrSc.

prof. Ing. Peter Zvolenský, PhD.

prof. Ing. Ondřej Jiřiček, CSc.

Oznámenie o inauguračnej prednáške:

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci vymenovacieho konania

doc. Ing. Stanislava Žiarana, CSc.,

pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave, sa dňa 25. februára 2014 o 10:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave v miestnosti č. 023, v odbore 5.1.7 aplikovaná mechanika, uskutoční inauguračná prednáška pod názvom: Nízkofrekvenčný zvuk a jeho vplyv na okolité prostredie

Prezenčná listina z vedeckej rady dňa 25.2.2014

Výpis z uznesenia vedeckej rady dňa 25.2.2014

Prezenčná listina zo zasadnutia VR STU dňa 14.5.2014

Záverečný protokol z vedeckej rady STU dňa 14.5.2014

Konanie ukončené vymenovaním za profesora dňa 12.3.2015