Prejsť na obsah
Fakulta

vymenovacie konanie

plnenie kritérií

publikačná činnosť

pedagogická činnosť

zloženie vedeckej rady

prezenčná listina z VR dňa 30.9.2014

Rozhodnutie vedeckej rady zo dňa 30.9.2014

Oznam:

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci
inauguračného konania doc. Ing. Stanislava Ďuriša, PhD.,
pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave, sa v Kongresovom
centre SAV Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice, dňa 13.
januára 2015 o 9.00 hod. sa uskutoční inauguračná prednáška pod
názvom: „Teplotná stupnica, jej realizácia a prenos zabezpečený v
SR z pohľadu nových vedeckých poznatkov. Prenos poznatkov do
praxe“.

Oponentské posudky:

RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc.                                                         

prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.                         

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.    

Nové vymenovacie konanie, zahájené dňa 22.9.2016

plnenie kritérií

publikačná činnosť

pedagogická činnosť        

prezenčná listina VR dňa 25.10.2016     

rozhodnutie vedeckej rady zo dňa 25.10.2016

posudky:

RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc.

prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.

Oznam:

„Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci vymenovacieho konania doc. Ing. Stanislava Ďuriša, CSc., pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave, sa dňa 7. februára 2017 o 10:15 hod. v miestnosti 023 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, uskutoční inauguračná prednáška pod názvom: „Teplotná stupnica, jej realizácia a prenos zabezpečený v SR z pohľadu nových vedeckých poznatkov. Prenos poznatkov do praxe.“

Rozhodnutie VR SjF STU dňa 7.2.2017

Prezenčná listina VR SjF STU zo dňa 7.2.2017

Rozhodnutie VR STU dňa 15.3.2017

Prezenčná listina VR STU zo dňa 15.3.2017