Prejsť na obsah
Fakulta

Vymenovacie konanie

Plnenie kritérií

Pedagogická a publikačná činnosť

Zloženie vedeckej rady

Prezenčná listina VR zo dňa 25.11.2014

Rozhodnutie vedeckej rady zo dňa 25.11.2014

Posudky:

prof. Ing. Jaroslav Zapomněl, DrSc.                                         

prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.                     

prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc.       

Prerušenie vymenovacieho konania od 8.4.2015 - do 11.6.2015

Konanie zastavené k 22.6.2015 na vlastnú žiadosť.

Konanie obnovené dňa 18.8.2015 na vlastnú žiadosť.

Prezenčná listina VR zo dňa 29.9.2015

rozhodnutie vedeckej rady dňa 29.9.2015

Oznam:

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci vymenovacieho konania doc. Ing. Miloša Musila, CSc., pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave, sa dňa 10. novembra 2015 o 10:30 hod. v miestnosti 023 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, uskutoční inauguračná prednáška pod názvom: „Korekcia matematických modelov na základe merania kmitania.“

Posudky:

prof. Ing. Jaroslav Zapomněl, DrSc.                                         

prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.                     

prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc.     

Prezenčná listina VR zo dňa 10.11.2015

rozhodnutie vedeckej rady dňa 10.11.2015

záverečný protokol VR STU z 9.12.2015

prezenčná listina z VR STU zo dňa 9.12.2015