Prejsť na obsah
Fakulta

vymenovacie konanie

plnenie kritérií

zoznam publikácií a citácií

zloženie vedeckej rady

Prerušenie vymenovacieho konania 19.5.2014 - 31.12.2014

konanie obnovené k 27.4.2015

OZNAM            

Predseda vedeckej rady Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci vymenovacieho konania

doc. Ing. Mariána Polóniho, CSc., pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave, sa dňa 22. júna 2015 o 10:30 hod. v miestnosti 023 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, uskutoční inauguračná prednáška pod názvom:

„Spaľovací motor na netradičné plynné palivá.“

Posudky:

prof. Ing. Ján Macek, DrSc.

prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD.

prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD.

Uznesenie VR 22.6.2015

prezenčná listina vedeckej rady zo dňa 22.6.2015

záverečný protokol VR STU zo dňa 9.12.2015

prezenčná listina VR STU zo dňa 9.12.2015