Prejsť na obsah
Fakulta

0917 879 775  
0917 797 254
Milada Čavojská 0918 940 338  
Mgr. Zuzana Matúšová 0915 851 799  
Jozef Ďurčák 0905 599 431  
Jozef Hájek 0905 068 981  
  0917 797 251  
Ing. Vladimír Chmelko, PhD. 0905 594 147  
0907 897 199
Alena Kuklovská  0917 114 844
 
Ing. Ivan Morávek, PhD.  0905 461 012
0917 706 984  
0917 944 107  
Ing. Lucia Ploskuňaková  0917 822 007  
Mgr. Renata Pokorná  0917 918 899  
Mgr. Mária Pronayová, EPAM 0917 706 983  
0917 646 547  
PaeDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.  0905 594 417  
Ing. Branislav Vanko, PhD. 0917 825 281  
Ing. Miroslav Horvát, PhD. - vedúci VIS 0905 593 791  
0905 594 118    
Ing. Ladislav Zelený, vedúci ÚTP 0905 594 365  
Ľubica Timová, ÚTP 0905 594 474  
elektroúdržba 0905 594 526
kurič - šofér 0905 594 512  
Anna Štefaničková, archiv 0905 594 350
podateľňa 0905 599 417  
VRÁTNICA SjF Nám. slobody 17 0905 594 554  

volanie na IP telefon z ostatných sietí- 00 421 2 572 96 xxx klapka bez cisla 2 xxx (SjF)