Prejsť na obsah
Fakulta

Meno číslo IP Telefon klapka
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. dekan fakulty 0905 538 777  
prof. Ing. František Urban, Csc. prodekan 0905 594 023  
doc. Ing. Karol Prikkel, Csc. prodekan 0905 593 735  
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. prodekan 0905 241 179    
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. prodekan 0905 593 953
Ing. Gabriela Kuzmová - tajomníčka  0905 593 545
Adriana Godányová, sekretariát dekana 0905 594 389  
Zuzana Gališinová, propagácia 0940 512 270
Denis Gerhardt, grafika/web design 0918 901 843
Mgr. Nadežďa Švancarová - vedúca študijného odd.  0918 696 956
Mgr. Veronika Blahová, personálne odd. 0907 897 176
Ing. Peter Benco, PhD. 0915 759 560  
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. 0915 759 567  
prof. Ing. Pavel Elesztós, PhD. 0905 719 103  
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. 0915 759 563  
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.  0917 125 301  
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.  0915 759 562  
doc. Ing. František Ridzoň, Csc. 0915 759 565  
doc. Ing. Peter Križan, PhD. 0918 681 446  
doc. RNDr. Daniela Velichová, Csc. 0917 662 333  
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, Csc. 0915 759 565  
doc. Ing. Roland Jančo, PhD. 0918 901 843  
doc. Ing. Branislav Knížat, Csc.  0905 594 090  
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.  0915 759 568
doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.  0905 593 711
0915 808 369
Ing. Katarína Grandová - KCOV 0918 563 079
Lucia Abrhánová 0917 879 775  
Mgr. Gabriela Bartalská  0917 797 254
Milada Čavojská 0918 940 338  
Mgr. Zuzana Deáková 0915 851 799  
Jozef Ďurčák 0905 599 431  
Jozef Hájek 0905 068 981  
Mgr. Katarína Herzogová  0917 797 251  
Ing. Vladimír Chmelko, PhD. 0905 594 147  
Mgr. Monika Kováčová, PhD.  0907 897 199
Alena Kuklovská  0917 114 844
Ing. Tatiana Minjariková 0917 866 776  
Ing. Ivan Morávek, PhD.  0905 461 012
Gabriela Nováková 0917 706 984  
Ľubica Patašiová  0917 944 107  
Ing. Lucia Ploskuňaková  0917 822 007  
Mgr. Renata Pokorná  0917 918 899  
Mgr. Mária Pronayová, EPAM 0917 706 983  
Priska Aghová 0917 646 547  
PaeDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.  0905 594 417  
Ing. Dana Ter-Martirosovová 0917 918 898  
Ing. Branislav Vanko, PhD. 0917 825 281  
Ing. Miroslav Horvát, PhD. - vedúci VIS 0905 593 791  
Ing. Jozef Lipka - VIS 0905 594 118    
Ing. Ladislav Zelený, vedúci ÚTP 0905 594 365  
Ľubica Timová, ÚTP 0905 594 474  
Milan Maršovský - elektroúdržba 0905 594 526
František Hamerlík, kurič - šofér 0905 594 512  
Anna Štefaničková, archiv 0905 594 350
Oľga Polatseková, podateľňa 0905 599 417  
VRÁTNICA SjF Nám. slobody 17 0905 594 554  

volanie na IP telefon z ostatných sietí- 00 421 2 572 96 xxx klapka bez cisla 2 xxx (SjF)