Prejsť na obsah
Fakulta

Miroslav Plančak, Peter Kostka, Alexander Schrek
Slovník tvárnenia
Dictionary of Metal Forming

Cieľom slovníka je prispieť k používaniu správnej slovenskej terminológie tvárnenia a jej porovnanie s anglickými a nemeckými ekvivalentmi. Výber týchto jazykov je prirodzený z dôvodu jednoznačnej dominancie informácií v anglickom jazyku, našich pretrvávajúcich tradícií orientácie teórie a technológie tvárnenia na nemeckú školu a nedostatku novšej literatúry v slovenskom a českom jazyku.

Základom tejto publikácie je „Pojmovnik iz obrade deformisanjem", ktorý vyšiel vo Vydavateľstve Fakulty technických vied Univerzity v Novom Sade v r. 2007. So súhlasom jej autora, profesora Miroslava Plančaka, je teraz tento slovník ponúkaný v slovensko-anglicko-nemeckej verzii s viacerými úpravami a doplnkami slovenských spoluatorov.

ISBN 978-80-227-3654-1

Vydala: Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU