Prejsť na obsah
Fakulta

Jiří Marek a kol.
Konstrukce CNC obráběcích strojú 

Kolektiv: Petr Blecha, Roman Dvořák, Dominik Hermanský, Michal Holub, Zdeněk Kohbal, Tomáš Marek, Lubormír Walter Novotny, Jan Svoboda, Lubomír Šooš, Jan Vetiška

V roce 2018 vydalo vydavatelstvi MM publishing, s. r. o


prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Ing. Martin Sivý, PhD.
ANALÝZA SEIZMICKEJ ODOLNOSTI NÁDOB S KVAPALINOU

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve SPEKTRUM STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2018.

Edícia monografií
ISBN 978-80-227-4811-7

MECHANIZMUS LISOVANIA BIOMASY S OHLADOM NA GEOMETRIU LISOVACEJ KOMORY
Ing. Miloš Matúš, Mgr. Monika Kováčová, PhD.

Vydalo vydavatel’stvo Dolis GOEN, s.r.o., Sklenarska 6, 811 02 Bratislava pre Strojnicku fakultu STU v Bratislave, v roku 2018.

Edicia vedeckých monografií

ISBN 978-80-973221-0-6