Prejsť na obsah
Fakulta

prof. Ing. Michal Varchola, CSc.
INTERAKCIA OBEŽNÉHO KOLESA A STATORA ODSTREDIVÉHO ČERPADLA

Monografia sa zaoberá dôsledkami interakcie obežného kolesa a statora. Uvádza nevyhnutné základy teórie hydrodynamických čerpadiel potrebné pre analýzu ovplyvňovania rotora a statora z hľadiska geometrie a efektívnych vlastností čerpadla. Vychádza z výsledkov dlhodobej výskumnej činnosti a výsledkov vlastnej vedeckej práce ako aj práce doktorandov autora. Môže byť dobrou pomôckou pre pracovníkov zaoberajúcich sa hydraulickým návrhom, projekčnými a prevádzkovými otázkami hydrodynamických čerpadiel. Okrem toho môže slúžiť ako študijný materiál pre študentov vysokých škôl, študujúcich uvedenú problematiku.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve SPEKTRUM STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2017.

Edícia monografií