Prejsť na obsah
Fakulta

Ing. Jana Gulanová, PhD., Mgr. art. Martin Baláž. ArtD., Ing. Štefan Dunaj

KAROSÉRIE

Vysokoškolská učebnica Karosérie je určená pre poslucháčov 2. ročníka inžinierskeho štúdia v študijnom programe Automobily a mobilné pracovné stroje na Strojníckej fakulte a 1. ročníka magisterského štúdia v študijnom odbore Dizajn na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Sú v nej zhrnuté poznatky pre potreby súčasných dizajnérov a konštruktérov najmä v oblasti automobilového priemyslu. Autori tu definujú vnútorný priestor vozidla, aerodynamiku, bezpečnosť, postupy modelovania, výber technológií a materiálov pre tvarové diely vozidiel a zostavu karoserie.

ISBN 978-80-227-4969-5


PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD., doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.
LOGISTIKA V ODBORE

Vysokoškolská učebnica poskytuje systematický výklad poznatkov z oblasti logistiky a riadenia strojárskej výroby, vzťahy a súvislosti medzi jednotlivými útvarmi vo firme. Integruje súbor poznatkov a poukazuje na možnosti ich využitia pri zdokonaľovaní súčasného stavu v logistike podnikov. Je koncipovaná v rozsahu znalostí, ktoré sú súčasťou kvalifikácie každého podnikového manažéra či logistu. Poskytuje základ pre nadväzujúce štúdium podnikovej logistiky, logistických a distribučných systémov.

ISBN 978-80-227-4979-4