Prejsť na obsah
Fakulta

prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
ENGINEERING MECHANICS DYNAMICS

The textbook contains the latest knowledge, information and theoretical and experimental research in relation to applied mechanics — Dynamics and is continuation of the Statics. Statics and dynamics are the foundation subjects in the branch of engineering known as engineering mechanics. Engineering mechanics is, in turn, the basis of many of the traditional fields of engineering, such as aerospace engineering, civil engineering, and mechanical engineering. In addition, engineering mechanics often plays a fundamental role in such diverse fields as medicine and biology. Applying the principles of statics and dynamics to such a wide range of applications requires reasoning and practice rather than memorization. Although the principles of statics and dynamics are relatively few, they can only be truly mastered by studying and analysing problems. Therefore, all modern textbooks, including ours, contain a large number of problems to be solved by the user. Learning the engineering approach to problem solving is one of the more valuable lessons to be learned from the study of statics and dynamics.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve SPEKTRUM STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2018.

Edícia vysokoškolských učebníc
ISBN 978-80-227-4770-7


doc. Ing. Karol Ferstl, CSc. -doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
ZBIERKA PRÍKLADOV Z PRENOSU TEPLA 3. časť - Prenos tepla sálaním a odparovaním vody

Predkladaná knižná publikácia je tretia časť štvordielneho súboru vysokoškolských učebníc venovaných riešeniu problémov z prenosu tepla. Tretí diel cvičebnice obsahuje výpočtové príklady a podklady zo základných oblastí prenosu tepla sálaním - radiáciou a prenosu tepla odparovaním vody. Kniha nadväzuje na teoretickú učebnicu Prenos tepla vydanú v roku 2011, na cvičebnicu Prenos tepla - Príklady, 1. časť -Vedenie tepla, vydanú v roku 2014, ako aj na Prenos tepla - Príklady, 2. časť - Prenos tepla konvekciou, vydanú v roku 2016.

Táto publikácia je určená predovšetkým študentom strojníckych fakúlt pre predmety súvisiace s prenosom tepla sálaním, resp. s odparovaním vody na všetkých troch stupňoch štúdia. Môže slúžiť ako vhodná literatúra pre praktické výpočty aj v iných študijných programoch fakúlt technických univerzít a vysokých škôl zaoberajúcich sa prenosom tepla, ako aj pre širokú technickú odbornú verejnosť z oblasti tepelnej techniky.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve SPEKTRUM STU,
Bratislava, Vazovova 5, v roku 2018.

Edícia vysokoškolských učebníc
ISBN 978-80-227-4841-4