Prejsť na obsah
Fakulta

prof. Ing. Marián Polóni, CSc., Ing. Peter Petrák, CSc., Ing. Tomáš Neuschl
Základy piestových spaľovacích motorov

Učebnica vysvetľuje základy procesov odohrávajúcich sa v spaľovacích motoroch. Určená je predovšetkým študentom Strojníckych fakúlt technických univerzít so zameraním na dopravnú techniku a energetické stroje. Kniha je vhodná aj pre ostatných záujemcov zaoberajúcich sa problematikou piestových spaľovacích motorov.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve SPEKTRUM STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2017.
Edícia vysokoškolských učebníc
Rozsah 236 strán, 135 obrázkov, 5 tabuliek, 19,183 AH, 19,512 VH,
ISBN 978-80-227-4715-8
ISBN 978-80-227-4076-0 (r. 2013 - 1. vyd.)


Ing. Vladimír Chmelko, PhD., Ing. Miroslav Šulko, PhD., Ing. Martin Garan, PhD.
PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ

Učebnica svojím obsahom pokrýva obsah a rozsah predmetu Pružnosť a pevnosť pre bakalársky stupeň štúdia na Strojníckej fakulte STU. Každá kapitola je podaná modernou formou - motivačný úvod, analýza a riešenie problému s príkladmi riešenia úloh a autotestom na záver kapitoly.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve SPEKTRUM STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2017.
Edícia vysokoškolských učebníc
Rozsah 182 strán. 174 obrázkov. 7 tabuliek, 9,218 AH, 9,468 VH,
ISBN 978-80-227-4667-0