Prejsť na obsah
Fakulta

doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
MATHEMATICS II

Učebnica obsahuje výber tém z analytickej geometrie euklidovského priestoru a diferenciálneho a integrálneho počtu funkcii viac premenných, ktoré tvorisa obsah základného kurzu matematiky určeného študentom všetkých študijných programov technických univerzít. Určená je najmä zahraničným študentom. ktorí študujú v anglickom jazyku na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity  v Bratislave, môže však slúžiť aj ako pomôcka pre všetkých študentov a záujemcov o štúdium matematiky a jej odbornú anglickú terminológiu.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2016.

Edícia vysokoškolských učebníc
ISBN 978-80-227-4532-1 


prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc. - prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD., 
Ing. Carmen Schmidtová - Ing. Gregor Izrael, PhD.

Fundamentals Of Mechanical Engineering
Základy strojného inžinierstva

Učebnica slúži ako študijná literatúra pre oblasť základov strojného inžinierstva. Obsahuje vstupné informácie z okruhu výberu konštrukčných materiálov, vyhotovenia technickej dokumentácie a základných výrobných technológií. Je zostavená ako dvojjazyčná -v slovenskom a anglickom jazyku a podporuje interpretáciu odborného textu v oboch jazykoch. Je určená pre študentov strojníckych fakúlt i širšej odbornej verejnosti v oblasti strojárenstva.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve STU. Bratislava. Vazovova 5, v roku 2016

Edícia vysokoškolských učebníc

ISBN 978-80-227-4623-6