Prejsť na obsah
Fakulta
doc. Ing. Pavol ŠVEC, PhD.
KONŠTRUKČNÉMATERIÁLY
Vysokoškolska učebnica Švec
Predložená publikácia opisuje charakteristiky základných typov konštrukčných materiálov, rozdelených na kovy, keramické materiály, polyméry a kompozitné materiály. Študovaná je pri nich technológia prípravy, štruktúra, dôležité vlastnosti a ich vzájomná súvislosť. Uvedené sú aj príklady ich použitia a vplyv prevádzkových podmienok na materiály. Určená je predovšetkým študentom študijného programu Strojárske technológie a materiály, poslúži však aj ostatným študentom, prípadne pracovníkom zaoberajúcich sa touto problematikou.
Recenzenti:
RNDr. Pavol Šebo, DrSc.
Prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
Prof. Ing. Bernard Benko, PhD.

Schválila Vedecká rada Strojníckej fakulty STU v Bratislave.
Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5,
v roku 2010.
Edícia vysokoškolských učebníc Rozsah 220 strán, 137 obrázkov, 75 tabuliek, 17,129 AH, 17,428 VH, 1. vydanie, edičné číslo 5516,
tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.
85-249-2010
Prof. Ing. Michal Varchola, PhD. - Doc. Ing. Branislav Knížat, PhD., Ing. Peter Tóth
HYDRAULIC SOLUTION OF PIPELINE SYSTEMS

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2010.
Edícia vysokoškolských učebníc
Rozsah 275 strán, 148 obrázkov, 28 tabuliek, 19,332 AH, 19,713 VH, 1. vydanie, edičné číslo 5472, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.
ISBN 978-80-227-3243-7


Doc. Ing. Vojtech Geleta, CSc.
MACHINING TECHNOLOGY

 

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2010.
Edícia vysokoškolských učebníc
Rozsah 165 strán, 129 obrázkov, 13 tabuliek, 12,757 AH, 12,993 VH,
2. preprac. vydanie, edičné číslo 5499, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.
ISBN 978-80-227-3335-9 


Doc. Ing. Stanislav Žiaran, PhD.
ENGINEERING MECHANICS Statics

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2010.
Edícia vysokoškolských učebnic
85-239-2010
ISBN 978-80-227-3369-4