Prejsť na obsah
Fakulta

prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
TECHNICAL MECHANICS II
KINEMATICS + DYNAMICS

This university textbook is designed for students of all study branches of the Bachelor's egree program at faculties of Mechanical Engineering. It contains part of kinematics needed to understand and solve basic dynamics problems.The entire university textbook is processed according to the terminology and units of STN ISO 31-3 (01 1301) entitled "Quantities and Units Part 3: Mechanics".

Designed to be a lecturing resource in engineering faculties, it can also be a useful aid for PhD students and R & D staff in technical practice.

ISBN 978-80-227-4986-2


Ing. Martin Garan, PhD.
MODELOVANIE A SIMULÁCIE MECHATRONICKÝCH SYSTÉMOV 1

Učebnica svojím obsahom pokrýva rozsah predmetu Mechatronika a Simulácie mechatronických systémov, vyučovaných v bakalárskom stupni štúdia odboru Aplikovaná mechanika a mechatronika na Strojníckej fakulte STU. Kniha Modelovanie a simulácie mechatronických systémov 1. poskytuje veľké množstvo teoretických poznatkov z oblasti Mechatroniky a z teórie modelovania dynamických systémov. Obsahovo je zameraná na veľké množstvo praktických ukážok aplikácií jednoduchých systémov, pri ktorých sa využívajú moderné símulačné nástroje na vyšetrenie odozvy uvažovaných fyzikálnych modelov.

ISBN 978-80-227-4996-1