Prejsť na obsah
Fakulta

RNDr. Dagmar Szarková, PhD. - doc. RNDr. Daniela Velichova, CSc.
KONŠTRUKČNÁ GEOMETRIA  - Pracovné listy a úlohy

Vydala Slovenska technicka univerzita v Bratislave vo Vydavatel’stve SPEKTRUM STU,
Bratislava, Vazovova 5, v roku 2018.

Edícia skrípt