Prejsť na obsah
Fakulta

Ing. Peter Peciar, PhD., doc. Ing. Roman Fekete, PhD., prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
PROCESNÉ STROJNÍCTVO II

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve STU, Bratislava. Vazovova 5. v roku 2016.

Edícia skript

ISBN 978-80-227-4540-6