Prejsť na obsah
Fakulta

Ivan Janiga
BASICS OF STATISTICAL ANALYSIS
Collection of exercises
Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2015.

Edícia skrípt

Skriptá neprešli jazykovou úpravou nakladateľstva.

Rozsah 157 strán, 27 obrázkov, 63 tabuliek, 1. vydanie, 8,021 AH, 8,277 VH, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.
85 -232 -2015
ISBN 978-80-227-4433-1