Prejsť na obsah
Fakulta

doc. RNDr Ivan Janiga. PhD., RNDr. Jana Gabková, PhD.,
Mgr. Milada Omachelová, PhD., RNDr. Daniela Richtáriková. PhD.
ZÁKLADY ŠTASTICKEJ ANALÝZY

 

skriptá sme napísali pre predmet Základy aplikovanej štatistiky, ktorý sa vyučuje v druhom ročníku bakalárskeho štúdia ako povinne voliteľný predmet. Text skript obsahuje kapitoly Pravdepodobnosť, Náhodné premenné. Viacrozmerné náhodné premenné, Tvorba náhodného výberu a opisná štatistika. Bodové odhadovanie. Štatistické intervaly a rozsahy výberov pri danej presnosti bodových odhadov. Testy hypotéz v jednom výbere a Indukčná štatistika pre dva výbery.

ISBN 978-80-227-4023-4