Prejsť na obsah
Fakulta

RNDr. Dagmar Szarková, PhD., doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. KONŠTRUKČNÁ GEOMETRIA - úlohy a pracovné listy
 
Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2012. 

 ISBN 978-80-227-3830-9


doc. Ing. Roland Jančo, PhD, Ing. Ladislav Écsi, PhD., prof.Ing. Pavel Élesztos, CSc.
ANALYTICKÉ A NUMERICKÉ RIEŠENIE HRUBOSTENNÝCH NÁDOB

 
Skriptá k predmetu Aplikovaná pružnosť a pevnosť a Metóda konečných prvkov
ISBN 978-80-227-3819-4 


prof.Ing. Pavel Élesztos, CSc., Ing. Ladislav Écsi, PhD., doc. Ing. Roland Jančo, PhD, 
PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ - TEORETICKÝ ZÁKLAD DEFORMAČNEJ A PEVNOSTNEJ ANALÝZY 
 

ISBN 978-80-227-3820-0


doc. Ing Pavol Švec, PhD.
KONŠTRUKČNE MATERIALY - Návody na cvičenia


Recenzenti:
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
doc. Ing. Vojtech Pulc, PhD.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2012.

ISBN 978-80-227-3650-3


RNDr. Jana Gabková, PhD., RNDr. Daniela Richtáriková, PhD.
Základy numerickej matematiky
Teória a riešené príklady

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2012.
ISBN 978-80-227-3658-9


Prof. Ing. Marián Tolnay, CSc. - Prof. Ing. Juraj Smrček, CSc. - Ing. Michal Bachratý, PhD.
PREVÁDZKA VÝROBNÝCH SYSTÉMOV
 
ISBN 978-80-227-3709-8 


Doc. Ing. Jozef Antala, PhD.
ZÁKLADY STROJNÉHO INŽINIERSTVA

Pracovné listy k prednáškam

ISBN 978-80-227-3772-2


RNDr. Viera Záhonová, CSc.
MATEMATIKA I
Riešené príklady
 
ISBN 978-80-227-3731-9