Prejsť na obsah
Fakulta

RNDr. Viera Záhonová, CSc. - Doc. RNDr. Jana Dobrakovová, CSc.
VYBRANÉ KAPITOLY Z MATEMATIKY (DT)

zahonova
Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave
v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2011.
Edícia skrípt
Rozsah 129 strán, 40 obrázkov, 7,591 AH, 7,806 VII, 1. vydanie, edičné číslo 5539,
tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.

85-218-2011
ISBN 978-80-227-3457-8


doc. Ing. Ladislav Chriašteľ, PhD. - Ing. Štefan Gužela, PhD.
DIFÚZNE POCHODY 1

Procesy a zariadenia prestupu látky, destilácia a rektifikácia, absorbcia, extrakcia a adsorpcia
difuzne pochody

 


doc. Ing. Ladislav Chriašteľ, PhD. - Ing. František Dzianik, PhD.
Čistenie odpadových vôd

procesy, stroje a zariadenia čistenia odpadových vôd

Skriptá sú určené predovšetkým pre poslucháčov tretieho ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Procesná a environmentálna technika, ktorý je zameraný na techniku ochrany životného prostredia. Text sme však koncipovali širšie so zámerom obsiahnuť progresívne metódy ako v jednotlivých stupňoch čistenia odpadových vôd, tak i v spracovaní čistiarenských kalov.

V skriptách sú predstavené progresívne typy aeróbnych bioreaktorov, vyznačujúce sa viacerými výhodami a prednosťami v porovnaní s klasickou aeráciou. Je na škodu veci, že na Slovensku doposiaľ nenašli uplatnenie.

Veríme, že skriptá budú vhodnou učebnou pomôckou aj pre študentov iných fakúlt zameraných na oblasť ochrany životného prostredia a že zaujmú aj pracovníkov z praxe a podnietia ich k tomu, aby sa začali orientovať na progresívne metódy čistenia odpadových vôd, ktoré sa bežne používajú vo vyspelých krajinách.

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2011.
Edícia skrípt
Rozsah 198 strán, 124 obrázkov, 13 tabuliek, 15,675 AH, 15,974 VH, 1. vyd edičné číslo 5526, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave.
85-205 -2011
ISBN 978-80-227-3432-5