Prejsť na obsah
Fakulta

Mgr. Elena Hudecová
ODBORNÁ KOMUNIKÁCIA V CUDZOM JAZYKU - NEMECKÝ JAZYK
Fachkommunikation in der Fremdsprache Deutsch

Táto publikácia bola vytvorená s podporou projektu KEGA č. 034STU-4 2019 „Adaptácia technických cudzojazyčných textov a ich implementácia do cudzojazyčného vzdelávania v oblasti strojníctva s využitím inovatívnych metód“.

ISBN 978-80-227-5011-0